Eye-Opener: app för att träna perifera synen

När man jobbar vid en dator eller läser en bok kan det ofta bli så att man koncentrerar sig för mycket på en ganska begränsad del av sitt synfält.

Det gör att man blir spänd, både mentalt - i hjärnan - och fysiskt - i musklerna runt ögonen och nacken.

Den här appen är utvecklad för att utöka ditt synfält och begränsa spänningarna som annars uppstår.

När du jobbar vid en dator, lägg din telefon någonstans inom räckhåll och inom ditt perifera synfält, dvs. strax utanför där du fokuserar.

Du ska kunna titta på telefonen bara genom att snegla, utan att vrida på huvudet.

Tryck på startknappen och börja jobba vid datorn.

Efter en stund kommer appen att visa upp en rektangel som rör på sig. När du ser att något rör sig i ditt perifera synfält, tryck på telefonskärmen.

Rektangeln kommer då att försvinna, och en ny cykel påbörjas. Fortsätt jobba vid datorn.

Om det tar för lång tid för dig att röra vid skärmen efter att rektangeln dyker upp, kommer appen att säga till med ljud eller vibration.

Du kan ställa in hur lång reaktionstid du vill ha: hur lång tid du får på dig att reagera innan det börjar låta.

I början kan det kännas distraherande. Det är helt OK! Din hjärna behöver lite tid på sig att träna bort den ovana som innebär att du stirrar för länge på ett ställe. Ha tålamod!

Efter en stund kommer du att upptäcka hur detta sätt att jobba, och att se, är mycket mer dynamiskt och bekvämt.