Eye-Opener: app för att träna perifera synen

När vi jobbar vid en dator eller läser en bok tenderar vi ganska ofta att koncentrera oss för mycket på ett mycket smalt område i vårt synfält.

Det skapar en spänning, både mentalt - i vårt sinne - och fysiskt - i musklerna runt våra ögon och nacke.

Den här appen är utvecklad för att utöka ditt synfält och begränsa spänningarna som annars uppstår.

När du jobbar vid en dator, lägg din telefon någonstans inom räckhåll och inom ditt perifera synfält, dvs. strax utanför där du fokuserar.

Du ska kunna titta på telefonen bara genom att snegla, utan att vrida på huvudet.

Tryck på startknappen och börja jobba vid datorn.

Efter en stund kommer appen att visa upp ett streck som rör på sig. När du ser att något rör sig i ditt perifera synfält, tryck på telefonskärmen.

Det rörliga strecket kommer då att försvinna, och en ny cykel påbörjas. Fortsätt jobba vid datorn.

Om det tar för lång tid för dig att röra vid skärmen efter att det rörliga strecket dyker upp, kommer appen att säga till med ljud eller vibration.

Du kan ställa in hur lång reaktionstid du vill ha: hur lång tid du får på dig att reagera innan det börjar låta.

I början kan du känna dig distraherad. Det är okej. Din hjärna behöver tid för att avlära sig denna gamla vana att stirra för mycket på en plats. Var tålmodig!

Efter ett tag kommer du att uppleva detta nya sätt att se som mycket mer dynamiskt och bekvämt. Trots allt överlevde våra förfäder eftersom de hade utmärkt periferisk syn!