Synförbättringstips #1
Förbättra din perifera syn

Människans ögon har två olika typer av syn:

  1. Fokuserad syn (foveal) - som ger en tydlig och färgrik bild, men som bara gäller ett begränsat område (ungefär 5% av synfältet),
  2. Perifer syn - som täcker ett mycket större område, men som främst är gråskalig.

Våra förfädrar överlevde tack vare att deras ögon hade mycket god perifer syn. Försök att upptäcka byten eller rovdjur om allt du kan se är ett litet område på 5% som inte kan upptäcka rörelsen!

Med undantag för körning är överlevnaden för en modern människa inte så mycket beroende av hennes perifera syn.

När vi arbetar eller studerar tenderar vi att koncentrera oss för mycket på ett litet område i vårt synfält - vi använder främst vår foveala syn. Detta skapar spänning - både mentalt och fysiskt. Vi stressar våra sinnen och vi stressar våra ögon- och nackmuskler.

Tips för en hälsosam syn:

Rör på dig så mycket du kan under dagen. Forskning har visat att själviniterad rörelse (när du går eller springer) är fördelaktig för synen.

När du arbetar vid datorn eller läser en bok, se till att det händer någon form av rörelse i din perifera syn. Du kan experimentera med en gungstol, en balansbräda, en trappstege eller ett löpband och se om något fungerar för dig.

En annan bra metod för att säkerställa att din perifera syn är engagerad är att använda vår mobilapp Eye-Opener:


Synförbättringstips ur ett evolutionärt perspektiv